Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ЗДРУЖЕНИЕ НА ТОКСИКОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА 2007

V Јубилејни македонски 
"Токсиколошки денови" со
меѓународно учество

01-03, Јуни, 2007, Хотел Елем , Маврово,
Македонија


programamavrovo2007.doc
AbstractsConference.doc
Alompic.B.doc 
Atanasov.P.doc

B.Pavlovski.doc
Bekarovski.N.doc
Bonevska Eleonora -Novartis.doc
Bozinovska.C.doc
Byrzaska_E.doc
Cibisev.A.doc
I.Ignjatovic.doc
Jovanovic.M.doc
LoukovaA.doc
Markova_S.doc
Meloska.L.doc
Pavlovski.B.doc
Pereska.Z.doc
Petkovska.L.doc
Petrovski_D.doc
Rezic.T.doc
Seskar-Stojancov.S.doc
Stankova.E.doc
Trankova.V.doc
V_Slavova.doc
Yu_Sabeva.doc

 

 

 

ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008