Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


Активности 2009
Активности 2009

Во рамките на редовните годишни стручно-научни активности за континуирана медицинска едукација (КМЕ) , ќе се одржи состанок во мај 2009та  година.


VII Симпозиум на Здружението на токсиколози при МЛД со меѓународно учество, ќе се одржи во септември 2009та година во Охрид.
ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008