Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ВЕСТИ
ДEMAHT ДO PEДАKTЦИJATA HA ПOPTAЛОТ НОВАТВ
29 Apr 2020
ДEMAHT ДO PEДАKTЦИJATA HA ПOPTAЛОТ НОВАТВ
Назад
ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008