Дали ви се допаѓа новиот дизајн?
Ми се допаѓа
Не знам
Не ми се допаѓа


ВЕСТИ
VII Симпозиум
31 Jul 2009
                                        Почитувани колешки и колеги,
Здружението на токсиколози при МЛД и Универзитетската клиника за токсикологија ќе го одржат
VII Симпозиум на токсиколози со меѓународно учество во Охрид,во хотелот Пела од 18 до 20.09.2009 год. Регистрација на учесниците е од 12 до 15,30 часот на 18.09.2009 год. Почеток на Симпозиумот со свечено отворање е во 16 часот.
Председател на здружението на токсиколози,
Прим.Др.сци.мед.Бранимир Павловски,


programa.doc
Назад
ВЕСТИ 

 

 

© Copyright 2008